Hop til indhold

For første gang har lærere på landets skoler skullet anvende et midlertidigt it-system til Folkeskolens Nationale Overgangstest. De Nationale Overgangstest er test, der skal afvikles i læsning og matematik i starten af skoleåret, indtil de fra 2026/27 bliver erstattet af Folkeskolens Nationale Færdighedstest (FNF).

Samlet vurdering på 3,6 på en 5-skala

Samlet set vurderer lærerne systemet til 3,6 på en 5-skala over tilfredshed. Matematiklærerne er lidt mere tilfredse end dansklærerne, ligesom tilfredsheden med systemet stiger en anelse, jo højere klassetrin der testes på. Til sammenligning blev tilfredsheden med de hidtidige nationale test senest vurderet til 3,7 på 5-skalaen (senest målt i 2019). 

Test forløb planmæssigt

Første testgennemførsel af FNO 2022/23 forløb planmæssigt, og it-systemet fungerede stabilt ved testafviklingen. Samme konklusion dækker 2. testgennemførsel, der netop er afsluttet i oktober i år, hvor der blev gennemført 223.777 matematiktest (1 pr. elev) og 431.981 test i læsning (2 pr. elev).

Den politiske aftale om FNO og FNF

Det midlertidige it-system til FNO er et led i den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra efteråret 2021. Her blev det besluttet at erstatte de tidligere, obligatoriske nationale test med FNO fra 2022/23 og frem til 2026/27, hvor FNF bliver taget i brug. Af aftalen fremgår det, at Styrelsen for It og Læring står for at udvikle et midlertidigt it-system med begrænset funktionalitet, som skal anvendes i de fire år, de obligatoriske overgangstest gennemføres.

Om undersøgelsen

Det er normal praksis i Styrelsen for It og Læring at spørge brugerne, når et nyt it-system bliver taget i brug. I forbindelse med undersøgelsen af FNO har 2.173 lærere deltaget. De repræsenterer de godt 20.000 dansk- og matematiklærere, der gennemførte en eller flere FNO-test i november/december 2022.

Lærernes input om deres oplevelser af testsystemet og dertil hørende vejledningsmateriale bliver brugt til udviklingen af det blivende it-system til Folkeskolens Nationale Færdighedstest (FNF), der er under udvikling og skal i brug første gang i august 2026.