Hop til indhold

Der er blevet udbetalt cirka 37 millioner kroner for meget i taxametertilskud til 48 erhvervsskoler i 2022. Det svarer til cirka 10 procent af de samlede udbetalte lærepladstilskud.

Den ukorrekte udbetaling af lærepladstaxametertilskuddet skyldes en fejl i det it-system, som beregner lærepladstaxametertilskuddet til erhvervsuddannelserne. Det er Styrelsen for It og Læring, der står bag it-systemet, blevet opmærksom på, efter at styrelsen har taget et nyt it-system i brug til registrering af uddannelsesaftaler. 

På den baggrund vil nogle institutioner fremover få udbetalt et mindre tilskud, end det hidtil har været tilfældet. Ændringen træder i kraft fra næste planlagte udbetaling i marts 2024. Der vil ikke ske opkrævning af udbetalte tilskud bagud i tid.

”Vi har i forbindelse med et nyt it-system opdaget en fejl i beregningerne af lærepladstaxametertilskud til erhvervsuddannelserne, og det retter vi op på med det samme. Fejlen indebærer, at nogle skoler har modtaget for mange penge. Vi beklager meget de udfordringer, som dette giver erhvervsskolerne,” siger direktør for Styrelsen for It og Læring, Stine Hegelund Bertelsen. 

Styrelsen for It og Læring vil fra næste udbetaling i marts sikre, at der ikke udbetales tilskud, som der ikke er hjemmel til.

Om lærepladstaxameteret

I dag kan erhvervsskoler og andre institutioner, der er godkendt til udbud af en eller flere erhvervsuddannelser, få et lærepladstaxametertilskud, når en elev indgår en uddannelsesaftale. Lærepladstaxameteret opgøres månedligt af Styrelsen for It og Læring og udbetales til institutionerne af AUB.

I juni 2023 overgik registreringen af uddannelsesaftaler for elever og lærlinge fra systemet EASY-P til Lærepladsen.dk. Styrelsen for It og Læring har i forbindelse med overgangen foretaget en gennemgang af løsningen. Gennemgangen har vist, at der ved en fejl er blevet udbetalt lærepladstaxameter i tilfælde, hvor en uddannelsesaftale mellem en elev og virksomhed er blevet forlænget efter elevens prøvetid – altså en umiddelbar fortsættelse af en igangværende uddannelsesaftale mellem samme elev og samme arbejdsgiver. Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at der ikke efter reglerne kan udbetales lærepladstaxametertilskud for sådanne aftaler.

Fejlen betyder, at der er blevet udbetalt lærepladstaxameter for cirka 10 procent af alle uddannelsesaftaler svarende til cirka 37 millioner kroner i 2022, som der ikke er hjemmel til. Det samlede generelle taxameter udgjorde 259,4 millioner kroner i 2022. Derudover gives tilskud for uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har haft en elev de seneste fem år og tilskud for aftaler med elever, der er i gang med grundforløbet. Styrelsen kender endnu ikke omfanget af problemet for lærepladstaxametertilskuddet i 2023, da tilskudsåret ikke er afsluttet.