Hop til indhold

AMUkvalitet afløser det 24 år gamle evalueringsværktøj Viskvalitet.dk, men rummer de samme nødvendige kernefunktioner for at kunne understøtte kvalitetssikringen af uddannelserne. 

Det nye system forbedrer brugervenligheden for kursister, der bruger mobiltelefon til evaluering af AMU-kurset. Samtidig fjerner det manuelle processer for administrative medarbejdere på AMU-institutionerne i forbindelse med indsamling af evalueringer og rapportering af resultaterne.

Hjælper med kvalitetssikring af undervisningen

AMUkvalitet benyttes af kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) til kursusevaluering og af AMU-institutioner til at følge og udvikle kvaliteten af undervisningen. 

Evalueringerne belyser tre dimensioner af kvaliteten på en skala fra 0-7, nemlig ”Kursusudbytte”, ”Lærerens indsats” og ”Undervisningens form og indhold”.

En resultatoversigt over kursusdeltagernes tilfredshed findes på amukvalitet.dk

Oversigten er under opbygning i begyndelsen af 2024 og viser institutioner og fag med mindst 25 besvarelser.

AMUkvalitet er udviklet i et samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. De overordnede beslutninger om evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne træffes af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.