Hop til indhold

Ændringen sker i erkendelse af, at den digitale og teknologiske hastige udvikling kalder på noget andet end en årlig konference, selv om konferencen har været en stor succes og på innovativ vis har faciliteret vigtige dialoger om digitalisering.

Styrelsen for It og Lærings ambition er fortsat at facilitere dialoger om digitalisering. Det kommer blot til at finde sted løbende, hvor der ligger en vigtig opgave i at understøtte institutioner og medarbejdere på hele børne- og undervisningsområdet i forhold til fx dialog og rådgivning om sikkerhed og ny teknologi (AI).

Digitaliseringsdage har givet Styrelsen et stort kendskab til, hvad der rører sig i sektoren, og det vil spille positivt ind i det videre arbejde.