Hop til indhold

En god skolegang har stor betydning for børn og unges trivsel, udvikling og fremtidschancer. Desværre er udsatte børns faglige niveau i folkeskolen markant lavere end niveauet for børn i almindelighed. Derfor gennemfører Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i samarbejde med Socialministeriet i efteråret 2017 et projekt, der skal finde ud af, hvordan vi kan mindske betydningen af elevernes sociale baggrund.

Som en del af projektet indgår to indsatser målrettet skolen, der retter sig mod henholdsvis læsning og matematik. For det første tilbydes såkaldt makkerlæsning, hvor ældre elever fungerer som læsemakkere for yngre elever. Hver elev får en fast læsemakker i en afgrænset periode, udvalgt under hensyntagen til læseniveau, interesser, personlighed og evt. særlige behov, og der bruges tilpassede, motiverende og aldersvarende læsematerialer. For det andet tilbydes en tutorordning for elever, der har udfordringer i matematik. Tutoren er en lærer- eller pædagogstuderende, og den supplerende støtte foregår i mindre grupper af op til fem elever med nogenlunde samme faglige niveau.

Der er nu åbent for, at kommunerne kan tilmelde deres skoler til projektet.

Alle folkeskoler, der forventer at have mindst 12-15 procent elever med svag social baggrund på 3. eller 5. årgang i skoleåret 2017/2018, kan deltage. For hver klasse, der tilmeldes forsøget, skal der udpeges fem elever med svag social baggrund, der kan have gavn af en faglig indsats i enten dansk eller matematik. Svag social baggrund defineres her som børn, hvis forældre højst har afsluttet grundskolen eller en gymnasial uddannelse.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling dækker alle de udgifter, der er forbundet med at deltage i forsøget. Det gælder udgifter til opkvalificering af de involverede lærere, ansættelse af tutorer samt yderligere arbejdsopgaver for skolens personale.

Deadline for tilmelding er d. 15. februar 2017.

Læs pjece om satspuljeprojektet (pdf)

Tilmelding til projektet foregår via dette link