Hop til indhold

Eksamensdatabasen har til formål at understøtte den digitaliserede ansøgnings- og optagelsesproces gennem Optagelse.dk med uddannelsesresultater for de gymnasiale ungdomsuddannelser. Systemet har været i drift siden 2004 og indeholder karakter- og bevisoplysninger for perioden 2004 og til i dag.

Eksamensdatabasen består af en central database med en tilhørende webservice, hvorigennem de gymnasiale uddannelsessteder kan indberette karakterer og beviser. Indberetning til Eksamensdatabasen sker på baggrund af de bevisskabeloner, der ligger på uvm.dk.

Via samme webservice leveres ansøgningsgrundlaget til KOT-ansøgninger i Optagelse.dk.

Eksamensdatabasen har desuden en borgerrettet brugergrænseflade, hvor man ved hjælp af NemID kan logge på og se egne karakterer og eksamensbeviser.

Styring og udvikling

Eksamensdatabasen udvikles løbende, så flere og eventuelt nye ungdomsuddannelser kan omfattes af løsningen.

Udviklingen af systemet styres i væsentlig grad af løbende ændringer i uddannelseslandskabet og gældende uddannelseslovgivning.

Sidst opdateret: 18. august 2022