Hop til indhold

Eksamensdatabasen har til formål at understøtte den digitaliserede ansøgning – og optagelsesproces gennem Optagelse.dk med uddannelsesresultater for ungdomsuddannelser. Systemet indeholder beviser for gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) fra 2004 og frem, erhvervsuddannelser fra maj 2021 og frem samt FGU fra oktober 2021 og frem.

Bevisdata i Eksamensdatabasen benyttes bl.a. i optagelsesprocessen for videregående uddannelser (KOT). Borgere kan se egne beviser fra Eksamensdatabasen i minkompetencemappe.dk. 

Styring og udvikling

Styrelsen for It og Læring vedligeholder og drifter Eksamensdatabasen, som udvikles løbende. 

Udviklingen af systemet styres i væsentlig grad af løbende ændringer i uddannelseslandskabet og gældende uddannelseslovgivning.

Læs mere

Sidst opdateret: 11. april 2024