Hop til indhold

Karakterdatabasen har til formål at understøtte den digitaliserede ansøgnings- og optagelsesproces gennem Optagelse.dk med uddannelsesresultater for grundskolen. Systemet har været i drift siden 2017 og indeholder karakter- og bevisoplysninger for perioden 2017 og til i dag.

Karakterdatabasen består af en central database med en tilhørende webservice, hvorigennem grundskolerne kan indberette karakterer og bevisdata. Indberetning til Karakterdatabasen sker på baggrund af de retningslinjer, der ligger på uvm.dk.

Via samme webservice leveres ansøgningsgrundlaget til FTU-ansøgninger i Optagelse.dk.

Styring og udvikling

Udviklingen af systemet styres i væsentlig grad af løbende ændringer i uddannelseslandskabet og gældende uddannelseslovgivning.

Sidst opdateret: 18. august 2022