Det primære formål med digital afvikling af prøver er at opnå effektivisering af processerne ved de centralt stillede skriftlige prøver, ved studieretningsprojektet (SRP) og den større skriftlige opgave (SSO). Herved opnås blandt andet, at de papirbaserede, manuelle arbejdsgange afskaffes.

Projektet indeholder etablering af it-systemet Netprøver.dk, der digitaliserer følgende processer:

 • Distribution af opgavesæt
 • Aflevering af besvarelser
 • Plagiatkontrol af besvarelser
 • Bedømmelse
 • Karaktergivning

Tidsramme

Projektets gennemførelse fra opstart til fuld implementering af digital prøveafvikling ved de centralt stillede skriftlige prøver finder sted i perioden juli 2013 – juni 2018.

Projektet indeholder følgende milepæle:

1. Projekt igangsættelse (idéfase opstart): Juli 2013.

2. Lancering af Netprøver.dk version 1: Generalprøven marts 2016:

 • Aflevering af besvarelser
 • Plagiatkontrol af besvarelser
 • Bedømmelse

3. Indfasning af Netprøver.dk version 2017: Juni 2017:

 • Karaktergivning

4. Indfasning af Netprøver.dk version 2017 med fuld funktionalitet: September 2017:

 • Distribution af opgavesæt

5. Projekt afsluttes og Netprøver.dk er fuldt implementeret: Juni 2018.

Styring af Netprøver.dk

Projektet er forankret i en styregruppe i ministeriet samt en følgegruppe. Følgegruppen har nedsat en gruppe til at forestå implementering samt en teknikgruppe.

Projektgrupper

Styregruppe

Undervisningsministeriet afrapporterer hvert halve år en projektstatus til Statens It-projektråd, som følger udviklingen af alle statens større it-projekter.

For at sikre at udviklingen af Netprøver.dk overholder budget og tidsplan, er styringen af projektet forankret i en styregruppe i ministeriet.

Styregruppen består af:

 • Aino Olsen, vicedirektør (formand), Styrelsen for It og Læring
 • Susanne Sehested Clausen, vicedirektør (næstformand), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Jesper Stæhr Mikkelsen, kontorchef, Styrelsen for It og Læring
 • Rasmus Vanggaard Knudsen, kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Følgegruppe

For at sikre en tæt dialog med sektoren om implementeringen af Netprøver.dk har ministeriet nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra sektorens lederforeninger.

Sektorens medlemmer af følgegruppen er:

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Danske Gymnasier
 • Foreningen af private gymnasier og studenterkurser
 • Danske HF & VUC

Følgegruppen har nedsat to specialistgrupper, som giver projektet sparring om implementering og tekniske problemstillinger.

Implementeringsgruppe

Medlemmerne består af medarbejdere med ansvar for planlægning og afvikling af de skriftlige prøver fra forskellige institutioner, der repræsenterer et bredt udsnit af institutionerne.

Opgaver:

 • At kvalificere indholdet i Netprøver.dk, at give input til brugerhistorier og andre specifikke krav til løsningen.
 • At deltage i planlægningen af implementeringsindsatsen, blandt andet vurdere uddannelsesbehov, indfasningsplan, support og beredskabsplaner.

Teknikgruppe

Medlemmerne består af teknisk kyndige medarbejdere eller it-ansvarlige på institutioner, der repræsenterer et bredt udsnit af institutionernes drifts-setup.

Opgaver:

 • At præcisere kravene til institutionernes infrastruktur, fx internetforbindelse og trådløst netværk
 • At afdække institutionernes eksisterende it-infrastruktur detaljere
 • At deltage i udarbejdelsen af beredskabsplaner.

Sidst opdateret: 6. marts 2019