Hop til indhold

De landsdækkende test af elevernes færdigheder giver lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Testene er it-baserede og selvscorende. De obligatoriske test i dansk læsning og i matematik er lineære, hvor eleverne får de samme opgaver i den samme rækkefølge. De frivillige test i dansk som andetsprog, engelsk, biologi, geografi og fysik/kemi er adaptive og tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

De nationale test kan tilgås i test- og prøvesystemet på testogprøver.dk.

Styring og udvikling

Udviklingen af den tekniske platform til de to testtyper foregår løbende i Styrelsen for It og Læring.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ansvarlig for udvikling af testopgaverne, som i praksis forfattes af en opgavekommission bestående af særligt kvalificerede undervisere.

Udviklingen af den tekniske platform styres af en styregruppe med deltagelse af begge styrelser.

Sidst opdateret: 25. januar 2023