Hop til indhold

I folkeskolen er der 13 færdighedsorienterede prøver eller delprøver fordelt på 9. og 10. klasse, som alle gennemføres som digitale selvrettende prøver via testogprøver.dk. Disse er alle karakteriseret ved, at besvarelserne enten kan kategoriseres som rigtige eller forkerte og derfor kan rettes automatisk af it-systemet, hvilket sparer både lærere og censorer tid.

Via testogprøver.dk distribueres også de opgavesæt, som eleverne benytter ved de skriftlige prøver. 

 

Sidst opdateret: 2. februar 2023