Test- og prøvesystemet anvendes til afvikling af de selvrettende prøver og de nationale test.

I folkeskolen er der 13 færdighedsorienterede prøver eller delprøver fordelt på 9. og 10. klasse. De færdighedsorienterede prøver er karakteriseret ved, at svarene er enten rigtige eller forkerte. Digitaliseringen af de færdighedsorienterede prøver sker med udgangspunkt i den eksisterende prøveform. Når prøverne bliver selvrettende, sparer lærere og censorer tid.

De selvrettende prøver indfases løbende frem mod 2018.

 

Sidst opdateret: 25. januar 2018