Hop til indhold

Strategisk og systematisk it-drift

It-driften i Styrelsen for It og Læring er forankret i to tæt forbundne driftskontorer bestående af i alt cirka 45 medarbejdere fordelt på vores to lokationer i henholdsvis Aarhus og København. Driftskontorerne arbejder strategisk, fokuseret og systematisk for at tilbyde en effektiv og professionel infrastruktur til styrelsens it-systemer via indkøb og kontrakter, hardware- og softwarekonfiguration, procesoptimering (herunder automatisering), overvågning og netværksadministration.

Driftsopgaver og cybersikkerhed

Vores daglige driftsopgaver består dels af at levere driftsrelaterede ydelser til organisationens agile teams bestående af for eksempel deploy af releases, tilpasning af firewallregler, etablering af miljøer, performancetests og hypercare ved idriftsættelser. Dels består opgaverne i at udføre reaktive og proaktive indsatser bestående af for eksempel incidenthåndtering, backup af systemer og data, sårbarhedsscanninger af netværket, systemoptimeringer, installering af opdateringer og patches, analysering af logs/netværkstrafik og implementering af forskelligartede sikkerhedsforanstaltninger for at styrke ministeriets cybersikkerhed.

Samarbejde i organisationen

I driften arbejder vi tæt sammen med organisationens agile teams, hvor blandt andet teknisk sparring, opfølgning på systemporteføljen og planlægning og deltagelse i kritisk drift og andre større begivenheder er en del af det vigtige og værdifulde samarbejde. Derudover tager vi også aktiv del i organisationsarbejde med risikovurderinger, gennemførsel af penetrationstests, afrapportering til andre myndigheder og udfasning/afprøvning af teknologier og systemer.

Sidst opdateret: 18. juni 2024