Hop til indhold
Term Beskrivelse
Backlog Er den overordnede prioriterede liste af opgaver til forbedring eller videreudvikling af et produkt. Opgaverne kan være i forskellig detaljegrad.
Backlog refinement I daglige tale Refinement. Her gennemgås de opgaver, der ligger i backloggen, men som ikke er velbeskrevet eller har andre uklarheder, der gør, at de ikke er klar til at blive taget ind i sprintet.
Daily stand-up I daglig tale Stand-up. Kort møde, hvor der følges op på løsning af de opgaver, som indgår i det indeværende sprint, herunder om der er nogle teammedlemmer, som har brug for hjælp, så teamet kommer i mål med det aftalte.
Enabler En enabler er en særlig type teknisk opgave, der muliggør en forretningsvendt løsning. Det er som oftest en løsning, der ikke kan ses af en bruger (eksempelvis opdateringer af databaser eller anden it-arkitektur).
Epic Epic er en opgave af større omfang, typisk en-tre måneders varighed, der vil resultere i en række stories, der løses i de respektive sprints. 
Feature Er en forretningsvendt løsning eller opgave, som ofte er en opgave, der kan ses i en løsning af en bruger.
Forretning Betegner ofte Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og herunder Departementet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Forretningen er opdragsgiver af de opgaver, STIL har. Forretningen kan også være bruger af de løsninger, STIL leverer. Den største brugergruppe for STIL’s produkter er slutbrugere, som er i gang med eller på vej til at tage en uddannelse. 
Produkt Et produkt i STIL er en fællesbetegnelse for et it-system. Eksempler på produkter er Voksenuddannelse.dk, Optagelse.dk og Integrationsplatformen.
Program backlog Denne liste af opgaver er lavet på tværs af teams og/eller produkter, så man kan få et samlet overblik over de kommende opgaver og prioritere mellem dem.
Retrospective daglig tale Retro. I slutningen af et sprint evaluerer teamet, hvordan de har arbejdet, og hvad der kan gøres bedre.
Roadmap En overordnet udviklingsplan, som typisk viser den plan-lagte levering på epic niveau.
Sprint Et sprint er som udgangspunkt 14 dage, med 10 dages arbejde. Teamet færdiggør de planlagte opgaver løbende i sprintet.
Sprint demo  I daglig tale Demo. Her viser teamet, hvad de har opnået i løbet af sprintet. 
Sprint Planning  I daglig tale Planning. Planlægningsmøde, hvor teamet vælger de opgaver, der skal med i det kommende sprint. Under planning sessionen angives et sprintmål, som hele teamet arbejder hen imod.
Story En story er en opgave, som skal kunne løses inden for et sprint. En story kan være en del af en større epic.
Sidst opdateret: 14. november 2022