Hop til indhold

Din ansøgning er vores første indtryk af dig, både fagligt og personligt, og bliver derfor afgørende for, om vi finder det relevant at indkalde dig til samtale. Når vi læser din ansøgning, lægger vi særligt vægt på:

  • at din ansøgning og dit cv er målrettet, overskueligt og velformuleret
  • at du er tydelig omkring, hvorfor du søger den ledige stilling, og hvad du kan tilbyde os
  • at din profil i øvrigt matcher behovet som beskrevet i stillingsopslaget.

Inden du sender din ansøgning og dit cv, opfordrer vi dig til at læse mere om Styrelsen for It og Læring her på hjemmesiden.

Ansættelsesprocessens trin

Vi modtager din ansøgning
I rekrutteringsprocessen anvender vi det fællesstatslige elektroniske rekrutteringssystem HR Manager, og du kan søge en stilling hos os via en enkel registrering. Klik på den stilling, du ønsker at søge.

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen på vores stillingsopslag som udgangspunkt udløber kl. 23.59 den pågældende dag, og du skal have sendt din ansøgning inden. Ved midnat bliver stillingsopslaget automatisk fjernet fra hjemmesiden, og eventuelle links til opslaget bliver inaktive. Enkelte stillingsopslag kan have ansøgningsfrist kl. 12.00. Det vil fremgå af stillingsopslaget.

Du får en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår vi ansøgningerne og udvælger de kandidater, vi gerne vil indkalde til en personlig samtale. Hvis du ikke hører noget inden for 1-2 uger, er du sandsynligvis ikke udvalgt til samtale – du vil dog altid få en tilbagemelding.

Første runde ansættelsessamtale
Hvis du er blandt de udvalgte kandidater, bliver du kontaktet pr. e-mail.

Til samtalen vil du typisk møde et ansættelsesudvalg bestående af kontorchefen og en til to medarbejderrepræsentanter fra det kontor, hvor du søger ansættelse.

Vi vil i indkaldelsen til samtalen oplyse, hvem der sidder i ansættelsesudvalget. En 1. runde samtale varer typisk 30-45 minutter.

Personprofilering
Hvis du går videre til 2. runde ansættelsessamtale, vil du blive bedt om at udfylde en DiSC-personprofil, der fortæller om dine adfærdspræferencer. DiSC anvendes for at få større indsigt i adfærd og samarbejdsrelationer, og bruges som supplement til vurdering af om du matcher de faglige krav i jobbet. Bemærk at DiSC-profilen er din egen vurdering af dig selv. Der er ikke rigtige og forkerte svar. Det er ikke en test. Vi gennemgår profilen med dig, og du får rapporten med hjem.

Ved en række stillinger anvender vi en kognitiv test (omtanke-test) til at vurdere dine evner (numeriske, sproglige og abstrakte) og potentialer.

Anden runde ansættelsessamtale
Hvis du er blandt de udvalgte kandidater, vil du blive kontaktet pr. e-mail eller telefon.

Inden selve ansættelsessamtalen vil du modtage feedback på din DiSC-profil af en certificeret HR-medarbejder. Dette varer typisk 40 minutter. Herefter afholdes ansættelsessamtalen, hvor vicedirektør, kontorchef og medarbejderrepræsentant deltager. Samtalen vil typisk vare en halv time.

Ansættelse
Hvis vi efter 2. runde vurderer, at din profil er det bedste match til stillingen, indhenter vi under forudsætning af dit samtykke referencer. Såfremt de bekræfter det gode indtryk af dig, tilbyder vi dig jobbet og sender dig forslag til ansættelseskontrakt. Ved lønforhandling har du mulighed for at snakke med en tillidsrepræsentant i Styrelsen for It og Læring.

Inden du begynder, får du nærmere information om din første arbejdsdag.

Sidst opdateret: 5. marts 2024