Hop til indhold

Therese er Product Owner i Kontor for Dataudvikling. Kontorets hovedopgaver er analyse af eksisterende data og dataprocesser for eksempel kortlægning af institutionernes dataregistrering.

Therese er en del af et team, der implementerer en politisk aftale om koordineret tilmelding til de gymnasiale ungdomsuddannelser, i daglig tale: Elevfordelingsaftalen.

"Det lå ikke i kortene, at jeg skulle arbejde med data governance eller være ansvarlig for et it-initiativ. Jeg kommer med en generalistbaggrund, og jeg har været i Børne- og Undervisningsministeriet i 10 år i forskellige roller blandt andet som kontorchef. Men jeg ville gerne vide noget mere om it-understøttelsen af ministeriets opgaver. Jeg synes, at det er rigtig spændende at være med til at få integreret vores data- og it-del mere, så vi får tænkt data ind, når vi udvikler vores it-systemer."

Alle teams i Kontor for Dataudvikling arbejder efter den agile arbejdsform, og da Therese kom til Styrelsen for It og Læring i 2020 skulle hun for første gang arbejde agilt.

"Det har været spændende at lære at arbejde på en helt ny måde. I teamet er vi virkelig gode til at supplere hinanden, og vi har et rigtig godt samarbejde. Det er jo også dét, der er fedt ved at arbejde agilt. Vi er et selvkørende team, og vi har et fælles ansvar for at levere på de opgaver, teamet har. Samtidig skal vi have blik for hele processen: vi skal have en forståelse for de overordnede politiske linjer, men vi skal også kunne forstå teknikeren og den administrative medarbejder på institutionen, der sidder og taster informationer ind i systemerne."

Jeg synes, at det er rigtig spændende at være med til at få integreret vores data- og it-del mere, så vi får tænkt data ind, når vi udvikler vores it-systemer.

- Therese
Sidst opdateret: 13. marts 2024