Hop til indhold

Styrelsen har en bred kontakt med blandt andet pressen, virksomheder, interesseorganisationer og andre myndigheder. Kontakten indebærer behandling af personoplysninger, blandt andet kontaktoplysninger på de personer, som styrelsen har kontakt til.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne varetage kontakten med interessenter. Hvor der behandles andre personoplysninger end kontaktoplysninger, vil formålet afhænge af den konkrete sag. 

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om den person, som styrelsen er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete henvendelse kan der også behandles oplysninger om bipersoner.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler kontaktoplysninger på den person, som styrelsen er i kontakt med. Afhængigt af den konkrete sag kan der også være tale om behandling af andre typer af oplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver nogle gange personoplysninger til ministeriets anden styrelse og ministeriets departement med henblik på faglig sparring. Derudover videregives personoplysningerne nogle gange til de relevante uddannelsesinstitutioner med det formål at oplyse en sag.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Det afhænger af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra, men personoplysninger kan for eksempel stamme fra en person, der henvender sig til styrelsen.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (cirka hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer styrelsen en kopi i cirka fem år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i styrelsen.

Sidst opdateret: 3. april 2024