Hop til indhold

Nedenfor oplyses du om behandlingen af dine personoplysninger, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheder du har i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter Udbudsadministrationen via MitID Erhverv. 

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med Udbudsadministrationen via MitID Erhverv.

Formål

Formålet med Styrelsen for It og Lærings behandling af dine personoplysninger er til brug for login og autentifikation på Styrelsen tjenester, hvor MitID er koblet til. Mens arbejdsmailen er til brug for eventuel kontakt i forbindelse med spørgsmål til udbuddet. 

Videregivelse af personoplysninger 

Styrelsen for It og Læring videregiver ikke dine personoplysninger til andre, men overlader din arbejdsmail til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til brug for kontakt vedr. udbuddet.

Kategorier af oplysninger

Vi behandler potentielt følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du anvender NemLog-in som erhvervsperson:

Styrelsen behandler almindelige personoplysninger som den registrerede selv indtaster i forbindelse med login: Arbejds-mail. 

Når en institutionsmedarbejder vil tilgå systemet, logger de på via NemLogin med deres medarbejdersignatur/MitID Erhvervsbruger.

Digitaliseringsstyrelsen videregiver følgende oplysninger til Styrelsen: 

  • Risikodata: Oplysning om lokation for log-in, enheden, som anvendes til log-in, netværksoplysninger og information om identiteten og seneste anvendelse. 
  • Autentifikationssvar: indeholder dit navn, din unikke identifikationsnøgle, unikt sessions-id, dine anvendte identifikationsmidler i sessionen, risikodata, og øvrige attributter i form af kontaktdata, identitetsdata og autentifikationsdata.

Hvor kommer oplysningerne fra? 

Dine personoplysninger stammer fra Digitaliseringsstyrelsen og dem du selv taster ind i forbindelse med brug af løsningen.

Opbevaring af personoplysninger

Styrelsen for It og Læring opbevarer dine personoplysninger i 38 måneder i en log i forbindelse med din brug af udbudsadministrationen. 

Din arbejdsmail opbevares så længe det er nødvendigt for administrationen af udbuddet. 

Den registreredes rettigheder

Du har på grund af databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold ministeriets behandling af dine oplysninger.

Du har ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (datatilsynet.dk).

Sidst opdateret: 3. april 2024