Hop til indhold

Styrelsen udsender nyhedsbreve om emner inden for styrelsens område. Der behandles personoplysninger som led i udsendelsen af nyhedsbrevene.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne udsende nyhedsbreve om valgte emner. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om personer, som vælger at modtage nyhedsbreve fra styrelsen.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler e-mailadresser samt oplysninger om de emner, som personen ønsker at modtage nyhedsbreve om.

Videregivelse af personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Personoplysninger stammer fra personen, der tilmelder sig nyhedsbrevet.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger slettes, når personen afmelder sig nyhedsbrevet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Oplysninger om afmelding fremgår af de enkelte nyhedsbreve. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Sidst opdateret: 18. august 2022