Hop til indhold

I Styrelsen for It og Læring stræber vi efter at udvikle forretningsnære og driftssikre it-løsninger af høj kvalitet til børne- og undervisningsområdet. Vi anvender open source software, da det ofte giver de mest fleksible og bedste muligheder for løbende udvikling af og selvbestemmelse over styrelsens mange it-løsninger. 

Internt i styrelsen har vi fagligt bæredygtige miljøer, og derfor er der ansat medarbejdere med forskellige teknologiske kompetencer, som sammen udvikler og drifter styrelsens store portefølje af store og små it-systemer. Vi har både it-systemer, der lever længe, og helt nye som vi udvikler, implementerer og drifter. 

Open source: sammenhængende digitalisering og selvbestemmelse

I Styrelsen for It og Læring benytter vi os ofte af open source software, som både understøtter sammenhængende digitalisering på tværs af vores mange it-løsninger og en høj grad af leverandøruafhængighed.

Open source giver en høj fleksibilitet i udvikling og vedligeholdelse af komponenter, fordi vi selv har medejerskab til koden. Det giver også mulighed for, at vi kan genbruge komponenter på tværs af vores systemer og løsninger. Open source tillader udveksling og videreudvikling af software på frie vilkår, og understøtter derfor samarbejde med mange forskellige aktører på it-området.

Vores anvendelse af open source software giver således unikke muligheder for innovation, da vi hurtigt kan udvikle nye produkter og services eller integrere nye tendenser på softwareområdet i vores it-løsninger.

Drift- og datasikkerhed med egen cloud

For at sørge for drift- og datasikkerhed har vi i Styrelsen for It og Læring vores egen cloud. Vi kører vores applikationer i egen cloud, hvilket giver mulighed for, at vi kan fordele serverkapacitet efter behov og sørge for hurtig og sikker drift på vores applikationer. Samtidig kan vi med vores egen cloud sikre, at vi altid har styr på, hvor fx elever og underviseres data er.

Styrelsen for It og Læring sætter retningen for nogle af de mest kritiske it-løsninger på børne- og undervisningsområdet, som fx Unilogin.

Sidst opdateret: 25. oktober 2023