Med Uddannelsesstatistik har offentligheden adgang til data, som indberettes fra hele landets uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesstatistik bruges blandt andet af forældre, organisationer samt kommuner og skoler. Internt anvendes det til ministerbetjening, kvalitetstilsyn, understøttelse af reformer mv.

grundskoleområdet kan man blandt andet følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær.

På det gymnasiale område er det muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater og fagvalg.

For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

Find vejledning om brugen af datavarehuset her eller se denne introduktionsvideo.

Data på 3 måder

På Uddannelsesstatistik kan man få vist data og statstik på 3 måder.

Nøgletalsvisninger

Giver et nemt og hurtigt overblik over nøgletal på uddannelsesinstitutioner eller kommuner. Find for eksempel Skoletal ved at søge på en specifik skole fra forsiden af Uddannelsesstatistik.

Eksempel på overbliksvisning over udvalgte nøgletal på en tilfældig folkeskole

Eksempel: Skoletal fra en tilfældig folkeskole.

 

Standardrapporter

Standardrapporter er udarbejdet som faste grafer og tabeller. Det er også muligt at tilpasse grafer og tabeller efter behov.

Eksempel på fast graf over antal 1. prioritets ansøgninger på ungdomsuddannelserne

Eksempel på fast graf over antal 1. prioritets ansøgninger på ungdomsuddannelserne
 
Excel-adgang

Med Excel-adgang er det muligt at pivotere.

Eksempel på Excel-rapport

Eksempel på Excel-rapport

Her er det i de fleste tilfælde muligt at opdele data efter geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid.

Der er offentlig adgang til alle rapporter bortset fra rapporter på kommunalt og skoleniveau for de nationale testresultater i folkeskolen. Disse kan kun tilgås med de relevante rettigheder i UNI-Login.

Styring og udvikling

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data og forskellige rapporteringsmuligheder.

Efterhånden som Uddannelsesstatistik udvides med nye dataområder udfases databanken, ministeriets ældre dataapplikation. Databanken vil dog fortsat være tilgængelig som hidtil, indtil dataområder herfra bliver tilgængelige i datavarehuset.

Sidst opdateret: 27. august 2019