Hop til indhold

Med Uddannelsesstatistik har offentligheden adgang til data, som indberettes fra hele landets uddannelsesinstitutioner. Uddannelsesstatistik bruges blandt andet af forældre, organisationer samt kommuner og skoler. Internt anvendes det til ministerbetjening, kvalitetstilsyn, understøttelse af reformer mv.

Dagtilbud giver overblik på institutioner og muligheden for sammenligning på tværs af kommunale, private og selvejende daginstitutioner.

grundskoleområdet kan man blandt andet følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær. 

Det nyeste område er Forberedende grunduddannelse som på nuværende tidspunkt viser tilgangen og elevfravær for FGU.

For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

På det gymnasiale område er det muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater og fagvalg.

Under voksen- og efteruddannelser kan man se aktiviteter, prøveresultater og kurser indenfor AMU, VEU, VVEU og AVU.

Alle områder udbygges løbende.

Find vejledning om brugen af datavarehuset her.

Data på 2 måder

På Uddannelsesstatistik kan man få vist data og statstik på to måder.

Nøgletalsvisninger

Giver et nemt og hurtigt overblik over nøgletal på uddannelsesinstitutioner eller kommuner. Find for eksempel Skoletal ved at søge på en specifik skole fra forsiden af Uddannelsesstatistik.

Eksempel på overbliksvisning over udvalgte nøgletal på en tilfældig folkeskole

Eksempel: Skoletal fra en tilfældig folkeskole.

Excel-adgang

Med Excel-adgang er det muligt at pivotere.

Eksempel på Excel-rapport

Eksempel på Excel-rapport

 

Her er det i de fleste tilfælde muligt at opdele data efter geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid.

Der er offentlig adgang til alle rapporter bortset fra rapporter på kommunalt og skoleniveau for de nationale testresultater i folkeskolen. Disse kan kun tilgås med de relevante rettigheder i UNI-Login. 

Styring og udvikling

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data og forskellige rapporteringsmuligheder. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få besked direkte i din indbakke.

Sidst opdateret: 8. november 2022