Hop til indhold

Du kan nemt få adgang til en række data og statistik på børne- og undervisningsområdet via Uddannelsesstatistik.dk. Her indberetter institutionerne en række data om elevtrivsel, fravær, karakterer, kurser med videre. 

Siden anvendes bl.a. af kommuner og uddannelsesinstitutioner til udarbejdelse af kvalitetsrapporter samt til dataunderstøttet udvikling. Siden er også et værktøj til forældre, børn og unge, der ønsker at orientere sig i skole- og uddannelsesvalg.

Uddannelsesstatistik.dk dækker følgende områder: 

  • Dagtilbud giver overblik på institutioner og muligheden for sammenligning på tværs af kommunale, private og selvejende daginstitutioner.
  • grundskoleområdet kan man blandt andet følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær.
  • Det nyeste område er Forberedende grunduddannelse som på nuværende tidspunkt viser tilgangen og elevfravær for FGU.
  • For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.
  • På det gymnasiale område er det muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater og fagvalg.
  • Under voksen- og efteruddannelser kan man se aktiviteter, prøveresultater og kurser indenfor AMU, VEU, VVEU og AVU.

Alle områder udbygges løbende.

Find vejledning om brugen af datavarehuset her.

Data på flere måder

På Uddannelsesstatistik kan man få vist data og statstik på flere måder.

Nøgletalsvisninger i dashboards

Uddannelsesstatistik præsenterer en lang række rapporter og dashboards, der er emnebaserede, og giver adgang til seneste tal og statistikker på tværs af institutionerne. Find for eksempel Skoletal ved at søge på en specifik skole fra forsiden af Uddannelsesstatistik.

Eksempel på overbliksvisning over udvalgte nøgletal på en tilfældig folkeskole

Eksempel: Skoletal fra en tilfældig folkeskole.

Excel-adgang

Med Excel-adgang får du mulighed for at arbejde med data.

Eksempel på Excel-rapport

Eksempel på Excel-rapport

 

I vores online Excel rapporter kan du udvælge variabler, sætte filtre og pivotere. På denne måde kan der analyseres på tal og det endelige resultat kan hentes ned lokalt til videre brug.

Der er offentlig adgang til alle rapporter bortset fra rapporter på kommunalt og skoleniveau for de nationale testresultater i folkeskolen. Disse kan kun tilgås med de relevante rettigheder i UNI-Login.

System til system adgang via API

På api.uddannelsesstatistik.dk kan du bestille en nøgle til datavarehusets API. Herefter er det muligt at opsætte automatiske træk i egen BI-løsning. 

API’et giver adgang for data som allerede er offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk

Styring og udvikling

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data og forskellige rapporteringsmuligheder. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få besked direkte i din indbakke.

Sidst opdateret: 26. september 2023