Hop til indhold

Ungedatabasen

Formålet med Ungedatabasen er at stille data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for kommunen (den kommunale ungeindsats) og jobcentre, så de kan optimere deres indsats i forhold til den unge.

Ungedatabasen modtager indberetninger fra grundskoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre samt e-Indkomst data fra SKAT. Indberetninger gælder unge mellem 15-29 årige bosiddende i Danmark. Ifølge lov om kommunal ungeindsats skal uddannelsesinstitutioner indberette til Ungedatabasen, når den unge:

  • optages på en uddannelse, der kan vare mere end 6 uger
  • er i risiko for frafald
  • afbryder et aktivitets- eller uddannelsesforløb
  • gennemfører et aktivitets- eller uddannelsesforløb.

Ungedatabasen giver den aktuelle status på de unge videre til kommunen (kommunale ungeindsats (KUI) og jobcentre (via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Data sendes endvidere til Børne- og Undervisningsministeriet statistikberedskab.

Grænsefladebeskrivelser og vejledning på viden.stil.dk

viden.stil.dk finder du en vejledning til Ungedatabasen, der kommer nærmere ind på, hvilke uddannelser og regler der er forbundet med indberetningen samt tekniske grænsefladebeskrivelser til indberetning af uddannelsesaktiviteter og afhentning af data.

Derudover kan du læse mere om processen for tilslutning til Ungedatabasen.

Sidst opdateret: 8. april 2024