Hop til indhold

Lærepladsen.dk er et online mødested for elever/lærlinge og virksomheder. Lærepladsen.dk bruges både af elever/lærlinge, virksomheder og erhvervsskoler til at:

 • Skabe overblik over og dokumentere lærepladssøgningen
 • Matche elever/lærlinge og virksomheder til et lærepladsforløb
 • Indgå uddannelsesaftaler mellem eleven/lærlingen og virksomheden.
 • Følge med i uddannelsesforløbet når uddannelsesaftalen er indgået

Opdateret 16/02 2022 kl. 12:24

Som medarbejder i en virksomhed skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Lærepladsen.dk.

Når du logger på, er der allerede en række oplysninger om virksomheden og dine elever/lærlinge. Disse oplysninger hentes fra CVR og skolernes studieadministrative systemer.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Lave stillingsopslag - nemt og hurtigt – der når ud til alle lærepladssøgende elever/lærlinge.
 • Frabede sig uopfordrede ansøgning.
 • Supplere virksomhedsprofilen med beskrivelse af virksomheden og kontaktoplysninger.
 • Finde og kontakte elever/lærlinge, der søger læreplads inden for virksomhedens fagområde.
 • Søge om at blive godkendt som lærested.
 • Se hvilke uddannelser virksomheden eventuelt er godkendt til.
 • Indgå uddannelsesaftaler med elever/lærlinge.
 • Se virksomhedens uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.
 • Få overblik over elevers/lærlinges planlagte skoleophold.
 • Se og få besked om, hvornår elever/lærlinge har fravær under skoleophold.
 • Se antal elever/lærlinge virksomheden er godkendt til.

Læs mere om dine muligheder på Lærepladsen.dk i pjecen "Lærepladsen.dk - Den korteste vej til dine lærlinge" (pdf).

Læs mere om fraværsbeskeder i pjecen "Sådan følger du med i dine lærlinges fravær, mens de er på skoleophold" (pdf).

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde mere viden på forsiden af Lærepladsen.dk under "Sådan finder og ansætter I lærlinge" (Lærepladsen.dk).

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Lærepladsen.dk.

Opdateret 16/02 2022 kl. 12:23

Som elev eller lærling kan du logge på Lærepladsen.dk med NemID, MitID eller Unilogin. De oplysninger som er om dig i Lærepladsen.dk, kommer fra skolens studieadministrative systemer.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Finde virksomheder der er godkendte til at have elever/lærlinge.
 • Se antal elever/lærlinge virksomheden er godkendt til.
 • Oprette en profil der er synlig for virksomheder.
 • Få besked fra en Jobagent når der kommer ledige lærepladser inden for dine lærepladsønsker.
 • Få overblik over din lærepladssøgning og få hjælp til at huske hvilke virksomheder du har søgt eller vil søge læreplads hos.
 • Indgå et lærepladstilsagn med en virksomhed.
 • Indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • Følge med i dit uddannelsesforløb, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • Se skoleophold og fravær under dit skoleophold.

Læs mere om at finde læreplads i one-pageren "Vejen til din læreplads (pdf)".

Hvordan får jeg hjælp? 

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte erhvervsskolen for at få hjælp til brug af Lærepladsen.dk. Ved tekniske problemer kan du kontakte supporten på Lærepladsen.dk.

Opdateret 21/02 2022 kl. 10:48

Som medarbejder på en erhvervsskole skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Lærepladsen.dk. Du skal desuden være tildelt rettigheden ”Lærepladsen.dk Skolevejleder”.

Elevoplysningerne i Lærepladsen.dk hentes fra skolens studieadministrative system.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Se en samlet elevoversigt med vigtige informationer om skolens elever. Filtrer for eksempel på uddannelsesstatus, aftaletype, synlig/ikke synlig profil eller lærlingenes/elevernes søgeaktivitet.
 • Se om eleven har en synlig profil (EMMA-kriterium).
 • Se hvilke virksomheder, eleverne har søgt læreplads hos – og hvornår (EMMA-kriterium).
 • Hjælpe en elev med at skrive en profil på Lærepladsen.dk (log på som eleven).
 • Hjælpe en virksomhed med at lave stillingsopslag, frabede sig uopfordrede ansøgninger, redigere virksomhedsprofil eller søge godkendelse (log på som virksomhed).
 • Hjælpe en elev eller en virksomhed med at indgå en uddannelsesaftale.
 • Fremsøge potentielle læresteder, herunder både godkendte og ikke godkendte virksomheder.
 • Se oplysninger om læresteders godkendelser og uddannelsesaftaler.
 • Se en dagsaktuel opgørelse for antallet af elever på andet grundforløb, som aktuelt mangler en uddannelsesaftale eller aftale om oplæring i udlandet (PIU). Fra opgørelsen linkes direkte til skolens elevoversigt.

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Lærepladsen.dk.

Hvordan vejleder jeg virksomheder i at bruge Lærepladsen.dk?

Hvordan vejleder jeg elever i at bruge Lærepladsen.dk?

 • På viden.stil.dk finder du vejledninger til elever i, hvordan de bruger Lærepladsen.dk.
 • Har du samtykke fra eleven, kan du logge på som eleven og hjælpe eleven i gang med Lærepladsen.dk.
 • Du kan læse og henvise elever til "Sådan finder du en læreplads" (Lærepladsen.dk) på forsiden af Lærepladsen.dk. Her findes der inspiration til, hvordan eleverne kan søge lærepladser.

Lærepladsen.dk udvikles løbende med nye funktioner. Hold dig orienteret om nye og kommende funktioner her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet om Lærepladsen.dk på admsys.stil.dk

Opdateret 16/02 2022 kl. 16:04

Som medarbejder hos et fagligt udvalgs sekretariat skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Lærepladsen.dk. Du skal desuden være tildelt rettigheden ”Lærepladsen.dk Lærepladsopsøgende medarbejder”, som kan tildeles af faglige udvalgs sekretariater.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Fremsøge potentielle læresteder, herunder både godkendte og ikke godkendte virksomheder.
 • Se oplysninger om læresteders godkendelser, lærlinge og uddannelsesaftaler.
 • Du kan se aktiviteter og kontaktpersoner fra det opsøgende arbejde, som er overført fra Praktik+. 
 • Hjælpe virksomheder med at oprette stillingsopslag og tilpasse profil.
 • Se en dagsaktuel opgørelse for antallet af elever på andet grundforløb, som aktuelt mangler en uddannelsesaftale eller aftale om Praktik i udlandet (PiU). 

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Lærepladsen.dk.

Lærepladsen.dk udvikles løbende med nye funktioner. Hold dig orienteret om nye og kommende funktioner her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet om Lærepladsen.dk på admsys.stil.dk.

Opdateret 21/02 2022 kl. 10:57

Praktikpladsen.dk hedder nu Lærepladsen.dk

I januar 2022 skiftede Praktikpladsen.dk navn til Lærepladsen.dk. Navneskiftet skyldes, at det med trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra den 21. november 2020 er besluttet, at ordet læreplads skal udskifte ordet praktik fra den 1. januar 2022. 

Lærepladsen.dk tjener det samme formål og indeholder de samme funktioner som Praktikpladsen.dk. Det vil sige, at Lærepladsen.dk er det nationale mødested for virksomheder og elever/lærlinge, både når de skal finde hinanden, og når de skal indgå en uddannelsesaftale. Her findes også et overblik over alle virksomhedens elevers/lærlinges skoleophold, fravær mv., og eleverne/lærlingene kan let skabe et overblik over deres lærepladssøgning. Du tilgår siden på www.lærepladsen.dk

Dagsaktuel opgørelse: Nyt værktøj skaber overblik over elever, som mangler en uddannelsesaftale

Lærepladsen.dk har lanceret et nyt værktøj, som gør det mere overskueligt for erhvervsskolerne og de faglige udvalg at danne sig et overblik over de elever, som mangler en uddannelsesaftale. Værktøjet kan dermed hjælpe erhvervsskolerne og de faglige udvalg med at fokusere deres opsøgende indsats.

Opgørelsen viser antallet og andelen af elever på anden del af grundforløbet, fordelt på skole, uddannelse og EUX/ej EUX (merkantile uddannelser), der endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale eller aftale om oplæring i udlandet. Desuden er det muligt at sammenligne med en procentandel for uddannelsen opgjort på landsplan.

Som skole kan man se præcis hvilke elever, der ligger bag tallene i skolens opgørelse. Man kan også se, hvor lang tid eleverne har tilbage på andet grundforløb.

Uddannelsesaftaler: Det nye værktøj til indgåelse af aftaler om uddannelse mellem virksomhed og elev/lærling

Erhvervsskoler, elever/lærlinge og virksomheder kan nu indgå uddannelsesaftaler på Lærepladsen.dk Med det nye værktøj bliver det mere overskueligt for erhvervsskoler og virksomheder at udfylde uddannelsesaftaler. Processen understøttes desuden af automatiske adviseringer om næste skridt via e-mail og sms.

Styrelsen for It og Læring anbefaler, at erhvervsskoler, elever/lærlinge og virksomheder, der skal indgå uddannelsesaftaler, fremover benytter det nye værktøj på Lærepladsen.dk.

Det er endnu ikke muligt at indgå kombinationsaftaler i den nye løsning på Lærepladsen.dk. Indtil løsningen udvides, kan blanketten på UVM.dk benyttes, hvis der er behov for at indgå kombinationsaftaler.

Søg læresteder: Skolernes nye værktøj til det lærepladsopsøgende arbejde

Lærepladsen.dk er blevet udvidet med et nyt værktøj til erhvervsskolernes lærepladsopsøgende arbejde. Under menupunktet ”Søg læresteder” kan skolemedarbejdere fremsøge både godkendte og ikke-godkendte læresteder ved hjælp af en række filtreringsmuligheder:

 • Afstand til given adressen
 • Godkendt/ikke godkendt
 • Branche
 • Historiske og igangværende aftaler
 • Periode og aftaleudløb
 • Uddannelser/specialer
 • Aftaletyper
 • Antal medarbejdere
 • Nyetablerede virksomheder.
 • Aktiviteter

Søgeresultatet kan downloades til Excel, hvor data kan viderebearbejdes. 

Søgningen kan ikke gemmes i Lærepladsen.dk, men det er muligt at gemme søgningen med et bogmærke i browseren.

Værktøjet udstiller følgende oplysninger om det enkelte lærested:
 • CVR-nummer, P-nummer, navn, adresse og antal medarbejdere
 • Branche
 • Godkendelser med oplysning om igangværende eller tidligere lærlinge/elever
 • Afstand til lærestedet (fra angivet adresse)
 • Lærestedets egen profil og kontaktoplysninger
 • Kontaktoplysninger angivet af erhvervsskoler
 • Aktive og passive godkendelser (Godkendt antal, begrænsninger og aktuel status)
 • Igangværende elever/lærlinge (aftaletype, periode og skole)
 • Historiske aftaler (tidligere elever/lærlinge, aftaletype og periode).
 • Aktiviteter angivet af erhvervsskoler

Kommende funktioner og muligheder

Over de kommende måneder arbejder STIL på at:

 • Udvide Lærepladsen.dk så også ændringer til – og ophævelser af – uddannelsesaftaler kan ske digitalt samme sted. Det forventes, at det vil lette det administrative arbejde i forbindelse med uddannelsesaftalerne væsentligt for alle involverede parter.
 • Flytte indgåede uddannelsesaftaler fra Elevplan.dk til Lærepladsen.dk, så de er samlet et sted.

Opdateret 16/02 2022 kl. 12:38

Styrelsen for It og Læring udvikler Lærepladsen.dk in-house. Produktudvikling sker ved en agil proces, hvor vi løbende retter fokus mod udvidelser og ændringer, der skaber værdi.

Udvikling af Lærepladsen.dk besluttes i en styregruppe med repræsentanter for ministeriets departement og styrelser.

Udviklingen har tilknyttet en referencegruppe med repræsentanter for skoler, elever/lærlinge og arbejdsmarkedets parter (Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Sidst opdateret: 25. januar 2023