; Hop til indhold

Lærepladsen.dk er et online mødested for lærlinge/elever og virksomheder. Lærepladsen.dk bruges både af virksomheder, lærlinge/elever og skoler til at:

 • Skabe overblik over og dokumentere lærepladssøgningen
 • Matche lærlinge/elever og virksomheder til et lærepladsforløb
 • Følge med i uddannelsesforløbet, når uddannelsesaftalen er indgået

Opdateret 22/12 2021 kl. 15:23

Som medarbejder i en virksomhed skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Lærepladsen.dk.

Når du logger på, er der allerede en række oplysninger om virksomheden og dine lærlinge/elever. Disse oplysninger hentes fra CVR og skolernes studieadministrative systemer.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Lave stillingsopslag - nemt og hurtigt – der når ud til alle lærepladssøgende lærlinge/elever.
 • Supplere virksomhedsprofilen med beskrivelse af virksomheden og kontaktoplysninger.
 • Finde og kontakte lærlinge/elever, der søger læreplads inden for virksomhedens fagområde.
 • Søge om at blive godkendt som lærested.
 • Se hvilke uddannelser, virksomheden eventuelt er godkendt til.
 • Se virksomhedens uddannelsesaftaler og hvornår de udløber.
 • Få overblik over lærlingenes/elevernes planlagte skoleophold.
 • Se og få besked om, hvornår lærlingene/eleverne har fravær under skoleophold.
 • Frabede sig uopfordrede ansøgninger.
 • Se antal lærlinge/elever virksomheden er godkendt til.

Læs mere om dine muligheder på Lærepladsen.dk i pjecen "Lærepladsen.dk - Den korteste vej til dine elever" (pdf).

Læs mere om fraværsbeskeder i pjecen "Sådan følger du med i dine lærlinge/elevers fravær, mens de er på skoleophold" (pdf).

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Lærepladsen.dk.

Opdateret 22/12 2021 kl. 15:25

Som lærling/elev kan du logge på Lærepladsen.dk med Unilogin eller NemID. De oplysninger, der er om dig i Lærepladsen.dk, kommer fra skolens studieadministrative systemer.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Finde virksomheder, der er godkendte til at have lærlinge/elever.
 • Oprette en profil, der er synlig for virksomheder.
 • Få besked fra en Jobagent, når der kommer ledige lærepladser inden for dine lærepladsønsker.
 • Få overblik over din lærepladssøgning og få hjælp til at huske hvilke virksomheder, du har søgt eller vil søge læreplads hos.
 • Indgå et lærepladstilsagn med en virksomhed.
 • Følge med i dit uddannelsesforløb, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.
 • Se skoleophold og fravær under dit skoleophold.
 • Se antal lærlinge/elever virksomheden er godkendt til.

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte erhvervsskolen for at få hjælp til brug af Lærepladsen.dk. Ved tekniske problemer kan du kontakte supporten på Lærepladsen.dk.

Opdateret 22/12 2021 kl. 15:31

Som medarbejder på en erhvervsskole skal du bruge NemID medarbejdersignatur til at logge på Lærepladsen.dk. Du skal desuden være tildelt rettigheden ”Lærepladsen.dk Skolevejleder”.

Elevoplysningerne i Lærepladsen.dk hentes fra skolens studieadministrative system.

På Lærepladsen.dk kan du:

 • Se en samlet elevoversigt med vigtige informationer om skolens lærlinge/elever. Filtrer for eksempel på uddannelsesstatus, aftaletype, synlig/ikke synlig profil eller lærlingenes/elevernes søgeaktivitet.
 • Se om lærlingen/eleven har en synlig profil (EMMA-kriterium).
 • Se hvilke virksomheder, lærlingene/eleverne har søgt læreplads hos – og hvornår (EMMA-kriterium).
 • Hjælpe en lærling/elev med at skrive en profil på Lærepladsen.dk (log på som lærlingen/eleven).
 • Hjælpe en virksomhed med at lave stillingsopslag, frabede sig uopfordrede ansøgninger, redigere virksomhedsprofil eller søge godkendelse (log på som virksomhed).
 • Fremsøge potentielle læresteder.
 • Se oplysninger om læresteders godkendelser og uddannelsesaftaler.

Hvordan får jeg hjælp?

Du kan finde vejledninger på viden.stil.dk. Finder du ikke svaret der, kan du kontakte supporten for Lærepladsen.dk.

Hvordan vejleder jeg virksomheder i at bruge Praktikpladsen.dk?

Hvordan vejleder jeg lærlinge/elever i at bruge Lærepladsen.dk?

 • På viden.stil.dk finder du vejledninger til lærlinge/elever i, hvordan de bruger Lærepladsen.dk.
 • Har du samtykke fra lærlingen/eleven, kan du logge på som lærlingen/eleven og hjælpe pågældende i gang med Lærepladsen.dk.
 • Du kan læse og henvise lærlinge/elever til "Gode råd og informationer om erhvervsuddannelser" (lærepladsen.dk) på forsiden af Lærepladsen.dk. Her findes der inspiration til, hvordan lærlingene/eleverne kan søge lærepladser.

Lærepladsen.dk udvikles løbende med nye funktioner. Hold dig orienteret om nye og kommende funktioner her på siden og tilmeld dig nyhedsbrevet om Lærepladsen.dk på admsys.stil.dk.

Opdateret 22/12 2021 kl. 15:34

Lærepladsen.dk er blevet udvidet med et nyt værktøj til erhvervsskolernes lærepladsopsøgende arbejde. Under menupunktet ”Søg læresteder” kan skolemedarbejdere fremsøge både godkendte og ikke-godkendte læresteder ved hjælp af en række filtreringsmuligheder:

 • Afstand til given adressen
 • Godkendt/ikke godkendt
 • Branche
 • Historiske og igangværende aftaler
 • Periode og aftaleudløb
 • Uddannelser/specialer
 • Aftaletyper
 • Antal medarbejdere
 • Nyetablerede virksomheder.

Søgeresultatet kan downloades til Excel, hvor data kan viderebearbejdes. Søgningen kan ikke gemmes i Lærepladsen.dk, men det er muligt at gemme søgningen med et bogmærke i browseren.

Værktøjet udstiller følgende oplysninger om det enkelte lærested:
 • CVR-nummer, P-nummer, navn, adresse og antal medarbejdere
 • Branche
 • Godkendelser med oplysning om igangværende eller tidligere lærlinge/elever
 • Afstand til lærestedet (fra angivet adresse)
 • Lærestedets egen profil og kontaktoplysninger
 • Aktive og passive godkendelser (Godkendt antal, begrænsninger og aktuel status)
 • Igangværende lærlinge/elever (aftaletype, periode og skole)
 • Historiske aftaler (tidligere lærlinge/elever, aftaletype og periode).
Kommende funktioner og muligheder

Over de kommende måneder arbejder STIL på at:

 • Udvide værktøjet ”Søg læresteder” med flere funktioner, herunder blandt andet tilføjelse af noter og kontaktoplysninger på læresteder
 • Skabe adgang for de faglige udvalg til ”Søg læresteder” på Lærepladsen.dk
 • Etablere mulighed for at oprette digitale uddannelsesaftaler på Lærepladsen.dk (forventes idriftsat i efteråret 2021)
 • Lærepladsen.dk viser måltal på forsiden, herunder den aktuelle andel af lærlinge/elever på GF2, der har indgået uddannelsesaftaler.

Opdateret 22/12 2021 kl. 15:35

Styrelsen for It og Læring udvikler Lærepladsen.dk in-house. Produktudvikling sker ved en agil proces, hvor vi til løbende retter fokus mod udvidelser og ændringer, der skaber værdi.

Udvikling af Lærepladsen.dk besluttes i en styregruppe med repræsentanter for ministeriets departement og styrelser.

Udviklingen har tilknyttet en referencegruppe med repræsentanter for skoler, lærlinge/elever og arbejdsmarkedets parter (DA og FH).

Sidst opdateret: 17. januar 2022