Hop til indhold

Hvad er Unilogin?

Unilogin er en loginløsning, som består af et brugernavn og en adgangskode, der kan anvendes af alle børn og forældre i grundskoler og dagtilbud. Et Unilogin kan følge børn og forældre fra barnets indskrivning på dagtilbud og videre gennem hele skoleforløbet.

Unilogin kan benyttes af forældre til børn i nogle dagtilbud og i grundskolen, af elever i grundskolen samt af lærere og pædagogisk personale og giver adgang til kommunikationsløsninger og en lang række pædagogiske værktøjer.

Et Unilogin kan benyttes af forældre til børn i nogle dagtilbud, af elever i grundskolen samt af lærere og pædagogisk personale og giver adgang til kommunikationsløsninger og en lang række pædagogiske værktøjer. 

På grundskoleområdet giver Unilogin eleverne adgang til nationale tjenester som De nationale test og Folkeskolens prøver og derudover til en lang række pædagogiske værktøjer, som skolerne anvender i forbindelse med undervisningen. Forældre kan anvende Unilogin til kommunikationsløsninger som for eksempel Aula.

En elev i grundskolen har altid et Unilogin. Også selvom elevens skole primært anvender kommunens lokale loginløsning.

Elever

Hvordan får elever i grundskolen et Unilogin?

Elever i grundskolen får oprettet sit Unilogin-brugernavn i forbindelse med skolestart. Som forælder, skal du hjælpe dit barn med at finde brugernavnet.

Første gang eleven anvender sit Unilogin, vil eleven få tildelt sin adgangskode. Elever fra 0. til 3.klasse vil få en adgangskode bestående af fire billeder, som de skal huske rækkefølgen på. Elever fra 4. klasse kan selv vælge en ny adgangskode. Koden skal fornys i 4. klasse, i 7. klasse og derefter årligt.

Glemmer en elev sin adgangskode, kan en lærer eller en forælder hjælpe med at generere en ny. Elever over 15 år kan ved hjælp af NemID eller MitID selv generere en ny adgangskode.

Elever kan se et udvalg af de tjenester, de har adgang til, ved at logge ind på Mit Unilogin (unilogin.dk). Her kan man også klikke sig videre til de enkelte tjenester.

Elevens brugernavn kan findes af enten elevens lærer eller elevens forældre. Er brugernavnet udleveret af læreren, kan eleven med det samme give sig selv en adgangskode. Er brugernavnet udleveret af en forælder, skal forælderen også hjælpe eleven med at finde sin adgangskode. Herefter er eleven klar til at benytte sit Unilogin.

Elevens brugernavn kan findes af enten elevens lærer eller elevens forældre. Er brugernavnet udleveret af læreren, kan eleven med det samme give sig selv en adgangskode. Er brugernavnet udleveret af en forælder, skal forælderen også hjælpe eleven med at finde sin adgangskode. Herefter er eleven klar til at benytte sit Unilogin.

Forældre

Hvad kan jeg som forælder bruge Unilogin til?

Forældre kan få adgang til de tjenester, som de via deres barns skole eller dagtilbud har adgang til. De kan også anvende deres Unilogin til at få adgang til den kommunikationsplatform, som barnets skole eller dagtilbud benytter. Forældre kan se et udvalg af de tjenester, de har adgang til, ved at logge ind på Mit Unilogin.

Hvordan får jeg som forælder et Unilogin?

Som forælder kan man få et Unilogin ved hjælp af sit NemID eller MitID. Når man har tilgået Unilogin fra en tjeneste, for eksempel AULA, skal det angives, at man ikke kender sit brugernavn, hvorefter vejledningen på skærmen følges. Umiddelbart herefter er det muligt også at få oplyst sin adgangskode. Adgangskoden kan ændres til en selvvalgt adgangskode.

Man kan ikke få udleveret brugernavn og adgangskode på en skole eller et dagtilbud.

Voksenverificering

Øget sikkerhed når børn skal tilgå følsomme oplysninger

Unilogin omfatter en løsning, hvor en forælder eller en lærer kan hjælpe et barn uden NemID eller MitID med at logge ind på en mere sikker måde. Løsningen kalder vi voksenverificering, fordi den voksne verificerer barnets identitet.  Voksenverificering anvendes, når en elev ønsker at tilgå følsomt indhold, for eksempel en følsom besked i Aula. Lærerne kan verificere elever på Elevadgang.unilogin.dk, og forældre kan anvende deres NemID eller MitID.

Andre loginløsninger

Alternativer til Unilogin

Unilogin indeholder en login-fordeler, som gør det muligt for skoler og kommuner at anvende deres egen lokale loginløsning. På den måde kan for eksempel en kommune gøre det muligt for medarbejdere og elever at anvende et alternativt brugernavn og en alternativ adgangskode, når de skal tilgå de tjenester mv., som Unilogin giver adgang til.

Man finder den lokale loginløsning på Unilogins loginside ved at vælge ’Log ind på en anden måde’, hvorefter der vises en liste over alle alternative loginløsninger. Man kan også automatisk blive sendt til den lokale loginløsning ved at angive et brugernavn, der indeholder et @ efterfulgt af navnet på den lokale loginløsning. Den lokale loginløsning giver adgang til de samme tjenester som Unilogin.

NemID og MitID

Har man NemID eller MitID, kan man også logge ind med det. På loginsiden vælges ’Log ind på en anden måde’, hvorefter der vises en liste over alle alternative loginløsninger, herunder også NemID og MitID. NemID og MitID giver adgang til de samme tjenester som Unilogin.

Som bruger findes der flere måder at logge ind på. Foruden Unilogin, kan NemID og lokale loginløsninger benyttes. Unilogin-brokeren sikrer at tjenesten, som brugeren ønsker at logge ind på, får de nødvendige oplysninger til at genkende brugeren.

Som bruger findes der flere måder at logge ind på. Foruden Unilogin, kan NemID og lokale loginløsninger benyttes. Unilogin-brokeren sikrer at tjenesten, som brugeren ønsker at logge ind på, får de nødvendige oplysninger til at genkende brugeren.

Vejledninger

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problemer med Unilogin? 

Oplever du problemer med dit Unilogin, har vi samlet en række vejledninger (viden.stil.dk)

Dine data

De oplysninger, der behandles i Unilogin-systemet, er alene almindelige personoplysninger: Det vil sige identifikationsoplysninger om blandt andet navn, adresse, telefonnumre, e-mail, cpr-numre, uddannelsesoplysninger (for eksempel skole, afdeling, klasse) om elever og forældre (og andre kontaktpersoner, for eksempel værger) samt om medarbejdere ved institutionerne. Der behandles ikke følsomme personoplysninger i Unilogin-systemet.

Medarbejder med Unilogin

Som medarbejder på en institution, kan du finde praktisk og teknisk hjælpe på viden.stil.dk. 

Tjeneste eller IdP

Tjenesteudbydere eller kommuner/institutioner med lokale loginløsninger (IdP) kan finde praktisk og teknisk information på viden.stil.dk.

Sidst opdateret: 12. august 2021