Som noget nyt vil mange forældre til børn i folkeskolen og på de frie og private grundskoler i den kommende tid opleve, at de skal bruge Undervisningsministeriets UNI•Login, når de skal logge på skolernes it-systemer for at deltage i det digitale skole-hjem-samarbejde.

Som et vigtigt led i at sikre undervisningssektoren en fælles it-infrastruktur, har Styrelsen for It og Læring hen over foråret gjort det muligt for skolernes egne it-systemer at indbygge UNI•Login til forældre. Da den digitale kommunikation mellem forældre og skolen i dag er en helt naturlig del af skolehverdagen, er ensartethed og nem adgang til skolernes systemer en vigtig forudsætning for skole-hjem-samarbejdet.

Når en skoles it-system har implementeret UNI•Login til forældre, kan forældrene nøjes med ét login én gang uafhængigt af, hvilket system skolen har valgt til kommunikation mellem skole og hjem, læremidler, elevens ugeplan og skema, elevens elev- og årsplaner mv. Hvis forældre har børn på flere forskellige skoler, kan de også få adgang med ét og samme login.

Forældre får adgang til deres UNI•Login via selvbetjening med NemID. Når skolernes it-systemer har implementeret UNI•Login, skal skolerne derfor ikke længere administrere forældrenes brugernavne og adgangskoder. Hvis forældrene har spørgsmål til eller oplever problemer med adgangen til skolens systemer, er det fortsat den enkelte skole, der yder support.

Fakta om UNI•Login

Mere end 1 million danskere har et UNI•Login, og det bruges cirka 200 millioner gange om året.