For at kompensere elever med funktionsnedsættelse som for eksempel ordblindhed kan de gennemføre prøverne i grundskolen på særlige vilkår. På den måde bliver eleverne ligestillet så meget som muligt med deres klassekammerater. En måde at kompensere elever med specifikke stavevanskeligheder har siden 2014 været et forsøg, hvor den gruppe elever har haft mulighed for at bruge ordforslagsprogrammer i folkeskolens prøve i dansk retskrivning. På baggrund af en evaluering af forsøget gør undervisningsminister Merete Riisager den mulighed permanent.

”Ordblinde elever skal, i det omfang det er muligt, have samme vilkår ved prøverne som deres klassekammerater. Ved at gøre forsøget permanent sikrer vi, at en ordblind elev får lov til at bruge det it-hjælpemiddel, som eleven er vant til at bruge,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Evalueringen af forsøget peger på, at elever med specifikke stavevanskeligheder opnår bedre resultater, når de anvender ordforslagsprogrammerne. Men de bliver kun delvist kompenseret for deres funktionsnedsættelse og opnår ikke samme niveau som elever uden specifikke stavevanskeligheder. Ordforslagsprogrammer kan derfor hjælpe ordblinde elever, uden at de får en fordel i forhold til andre elever.

Målgruppen for brugen af ordforslagsprogrammer bliver præciseret til ordblinde elever. Det skal sikre, at der ikke bliver givet uhensigtsmæssig kompensation til elever med et svagt fagligt standpunkt, uden en egentlig funktionsnedsættelse.