Hop til indhold

Teknologi er for alle

”Teknologi er for alle og en præmis for alle”, sådan indledte undervisningsminister Merete Riisager sit oplæg til konferencen ”Fremtiden er digital – hvordan får vi pigerne med til at skabe den?”.

I et digitaliseret samfund i stadig hastigere udvikling er det vigtigt, at netop emner som digitalisering og teknologiforståelse sættes på dagsordenen. Kendskab til kodning samt kritisk og reflekteret forståelse af teknologiens funktioner er nødvendige kundskaber for at være med til at skabe den fremtidige udvikling, understregede undervisningsministeren i sin åbningstale.

Ligestillingsminister Karen Ellemann talte om pigerne som en uudnyttet talentmasse, der må indtage den digitale scene. Både som it-specialister for at imødekomme arbejdsmarkedets øgede efterspørgsel efter kompetente programmører og softwareudviklere, og for at kunne begå sig som kompetente samfundsborger i det digitale samfund.

Pigerne skal med

Siden 2008 har optaget af kvindelige studerende på it-uddannelser ligget konstant på 27 %. På arbejdsmarkedet er kun 24 % af it-branchens jobs besat af kvinder. Og mange af disse er endda administrative og HR-jobs, påpegede Kirstin Rolver fra IT-Branchen i sit senere oplæg. Derfor er det vigtigt, at også piger og kvinder kommer ind i faget, så de kan være med til at udvikle fremtidens teknologiske løsninger.

En kønnet problemstilling – og et normkritisk løsningsforslag

Line Lauritsen fra konsulenthuset Mangfold satte med sit oplæg fokus på samfundets strukturer, der forskelsbehandler køn helt fra fødslen - fx farver og legetøj. Hvis børn mødes stereotypt, vil de udvikle sig stereotypt og tage stereotype valg, argumenterede Line Lauritsen. Undersøgelser viser, at pigernes valg ofte baserer sig på en manglende selvtillid og tro på egne evner inden for teknologiske fag og discipliner. Hvis ikke vi stiller spørgsmål til disse strukturer og blot lader stå til, risikerer vi, at piger og kvinder kobles af og i fremtiden forbliver underrepræsenterede i forhold til STEM-fagene og den fortsatte digitale og teknologiske udvikling, sagde Line Lauritsen. Blandt oplægsholderne var der bred enighed om nødvendigheden af at italesætte denne problematik og nedbryde kønsstereotyper for at kunne handle på det og ændre fremtiden.

Rekruttering af kvindelige studerende

Som eksempel på en løsningsmodel præsenterede rektor for IT-Universitetet (ITU), Mads Tofte, universitetets positive erfaring med at rekruttere flere kvinder. På ITU gøres brug af kvindelige studenterambassadører, der underviser gymnasieelever i, hvad de teknologiske fag går ud på; der afholdes it-camps for piger i påsken, så de kan få indblik i studieretningernes indhold og møde andre interesserede, få aflivet myter og opdage, at de ikke er alene om at være piger med interesse for it. Siden 2003 er optaget af kvinder på bachelor i softwareudvikling på ITU steget fra 4 % til 22 %. Trods den flotte udvikling, erkender Mads Tofte, at der stadig er lang vej endnu.

Samarbejde - det eksperimentende og det kreative

Antropolog fra Aarhus Universitet Rachel Smith har arbejdet med pigers engagement i forbindelse med digital fabrikation og design, bl.a. i FabLab@SCHOOL. Hun afsluttede konferencens oplægsdel med disse statements:

”Digitalisering af samfundet gælder alle – også pigerne. Vi skal skabe en ny digital kultur i skolerne. Undervisning med teknologi handler om udvikling af et mindset. Fokus skal være på samarbejdet, det eksperimenterende og kreative, og alt det sjove … Så får vi pigerne med!”

To ministre frem for et pigepanel

Da undervisningsministeren og ligestillingsministeren i midten af december 2017 besøgte Lindevangskolen på Frederiksberg for at se kodning og teknologiforståelse i praksis, kørte skolens pigepanel en session, hvor de diskuterede piger og kodning med de to ministre. Konferencens formiddagsprogram sluttede med et videoklip fra dette møde, hvor de to 14-årige piger blandt andet fortalte, at op imod halvdelen af pigerne spiller computerspil under et drengenavn for at blive taget alvorligt!

Open Space – workshop med 10 vigtige emner

Arrangementet sluttede med en times stående workshop, hvor alle deltagere aktivt forholdt sig til en række emner, de selv havde været med til at foreslå. Eksempelvis:

  • Hvordan undgår vi at møde piger og drenge med kønsstereotype forventninger i forhold til it?
  • Styrke pigers selvtillid omkring brug af it i en tidlig alder
  • Styrkelse af pigers teknologiforståelse i grundskolen
  • Rollemodeller
  • Rekruttering af kvinder til it-uddannelser.

Workshoppen blev faciliteret af Aino Vonge Corry fra Metadeveloper, assisteret af en tovholder ved hvert bord, som desuden samlede op på en fælles elektronisk padlet-tavle.

Konferencedagen og særligt workshopdelen skabte nye uformelle netværk. IT-vest direktør Michael Caspersen, der var ordstyrer for det samlede program, og som også rundede af, understregede, at han meget gerne medvirker i opfølgende initiativer med de øvrige parter bag konferencen.