Hop til indhold

En ny kortlægning tegner overordnet et billede af, at den digitale hverdag generelt fungerer godt for de fleste lærere i undersøgelsen.

Der er stor forskel på, hvor meget lærerne bruger digitale redskaber, såsom digitale læremidler og læringsplatforme, men hovedparten af lærerne i undersøgelsen synes, at omfanget af deres anvendelse er passende, samt at det digitale generelt letter arbejdet og forbedrer undervisningen. Kortlægningen peger dog også på områder med plads til forbedring. 40 % af lærerne oplever både, at udvalget af digitale læremidler er for lille, og at udbyttet af læringsplatformene i mindre grad eller slet ikke er tiden værd eller øger kvaliteten af undervisningen.

”Jeg er glad for, at vi med kortlægningen får viden om, hvordan lærere oplever deres egen digitale hverdag, og hvordan det digitale spiller ind i forhold til at sikre god læring for eleverne. Det væsentlige er, at alle lærere skal opleve, at de pædagogiske hensyn styrer det digitale – og ikke omvendt. Vi skal derfor også blive ved med at se på, hvordan endnu flere lærere kan få en meningsfuld digital hverdag til gavn for elevernes læring”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fem centrale pointer fra undersøgelsen:

  1. Der er stor forskel på, hvor meget lærerne i undersøgelsen bruger digitale ressourcer i undervisningen, men størstedelen af lærerne (62 %) ønsker ikke at ændre på omfanget (25 % vil gerne bruge digitale ressourcer mere, og 14 % vil gerne bruge digitale ressourcer mindre). 68 % er enige eller overvejende enige i, at digitale ressourcer letter deres arbejde (11 % er uenige eller overvejende uenige, og 22 % er hverken enige eller uenige), og 58 % er enige eller overvejende enige i, at det gør deres undervisning bedre (12 % er uenige eller overvejende uenige, og 30 % er hverken enige eller uenige).
  2. Lærerne i udskolingen bruger de digitale ressourcer mere og vurderer dem mere positivt end indskolingslærerne. Indskolingslærere oplever for eksempel lavere udbytte af at bruge læringsplatforme.
  3. Lærerne i undersøgelsen har en delt vurdering af læringsplatformene: Godt halvdelen (52 %) oplever, at udbyttet af læringsplatformen står mål med den tid, der bruges, og at læringsplatformen øger kvaliteten af undervisningen (i nogen, høj eller meget høj grad), mens 40 % oplever, at de ikke gør (i lav, meget lav grad eller slet ikke).
  4. Mens analoge læremidler bliver købt lokalt på skolerne, bliver digitale læremidler i større grad købt centralt i kommunen. 64 % af lærerne vurderer i nogen eller høj grad, at de har indflydelse på indkøbet af digitale læremidler (36 % svarer i mindre grad eller slet ikke), og 76 % er tilfredse eller overvejende tilfredse med deres indflydelse på indkøbet (25 % er utilfredse eller overvejende utilfredse). 92 % vurderer, at kvaliteten er overvejende god eller god (de resterende 8 % svarer overvejende dårlig). Dog vurderer ca. 40 %, at udvalget af både digitale og analoge læremidler er for lille (cirka 54 % svarer tilpas).
  5. Sammenhængen mellem digitale ressourcer og it-systemer i lærerens digitale hverdag kunne blive bedre ifølge en del af lærerne. 61 % af lærerne oplever, at de skal tjekke eller opdatere information for mange forskellige steder (13 % er uenige eller overvejende uenige, og 25 % er hverken enige eller uenige). Herunder oplever en del lærere, at Aula har gjort nogle arbejdsopgaver sværere – 39 % vurderer således, at Aula har gjort for-ældrekommunikation sværere (19 % synes, at det er blevet lettere, og 42 % svarer hverken lettere eller sværere).

Fakta om kortlægningen

Folketinget har besluttet, at regeringen skal afdække lærerens digitale hverdag. Børne- og Undervisningsministeriet/Styrelsen for It og Læring har derfor kortlagt lærerens digitale hverdag på folkeskoleområdet for at få bedre viden om, hvordan lærerne og skolerne oplever arbejdet med digitalisering samlet set. Kortlægningen er baseret på spørgeskemaer udsendt i november og første del af december 2020 til lærere og skoleledere på et repræsentativt udsnit af danske folkeskoler samt til alle kommunale skoleforvaltninger.

Antal svar:

  • Kommunale skolechefer: 70 besvarelser (svarprocent på 71 %)
  • Skoleledere: 116 besvarelser (svarprocent på 23 %)
  • Lærere: 520 besvarelser (svarprocent på 28 %)