; Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring lancerer et nyt værktøj på Lærepladsen.dk, som gør det mere overskueligt for erhvervsskolerne og de faglige udvalg at danne sig et overblik over de elever, som mangler en uddannelsesaftale. Værktøjet kan dermed hjælpe erhvervsskolerne og de faglige udvalg med at fokusere deres opsøgende indsats.

Opgørelsen viser antallet og andelen af elever på andet grundforløb, fordelt på skole, uddannelse og EUX/ej EUX (merkantile uddannelser), der endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale eller aftale om oplæring i udlandet. Desuden er det muligt at sammenligne med en procentandel for uddannelsen opgjort på landsplan.

Som skole kan man se præcis hvilke elever, der ligger bag tallene i skolens opgørelse. Man kan også se, hvor lang tid eleverne har tilbage på andet grundforløb.

Nyheder og vejledninger

Find vejledninger i brugen af Lærepladsen.dk på viden.stil.dk  

Læs mere om Lærepladsen.dk samt nye og kommende funktioner på stil.dk/lærepladsen