Hop til indhold

I STIL er vi opsat på at følge med udviklingen, så vi sikrer, at vi også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere. STIL har som vision, at vi vil være bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og bedre brug af data. For at underbygge denne vision er hele organisationen i 2019 overgået til at arbejde ud fra agile principper og arbejdsmetoder.

Den agile arbejdsform er i dag en vigtig del af måden at arbejde med it-udvikling på i STIL. Vi er kommet langt og vil fortsat udvikle og forbedre os. Der er nu mere end 30 agile teams i STIL, som arbejder ud fra fælles agile metoder og faste roller. Læs mere om rollerne i det agile team her (stil.dk).

Vores fokus er på at fastholde og forbedre vores agile metoder samt udbrede det agile arbejde til også at omfatte vores samarbejde med eksterne parter, brugere og sektoren. Samtidigt har vi fokus på at blive endnu bedre til at planlægge og koordinere på tværs af vores teams, så vi kan levere løsninger, der tidligt giver værdi.

Det agile team

Teamet er en samlet, tværfaglig enhed, der i fællesskab løser opgaver. Teamets sammensætning er stabil gennem en længere periode og er bemyndiget til at organisere og styre deres eget arbejde efter STIL’s agile principper.

Et team består altid af én Product Owner og én Scrum Master, mens antallet af de andre roller varierer afhængigt af opgaverne, som teamet løser. Det enkelte teammedlem vil typisk have en dyb faglighed inden for et eller flere områder, eksempelvis forretningsanalyse, test eller udvikling. Det enkelte teammedlem forventes at anvende et bredere spænd af kompetencer for, at teamet kan levere mest mulig forretningsværdi. 

Alle i teamet har et medansvar for at sikre en effektiv og kvalitetsbevidst tilgang til opgaveløsningen. STIL har mange forretningsdomæner, og det er i høj grad også op til teamet at vurdere, hvordan de bedst arbejder med de udfordringer, der er på netop deres område. Det betyder også, at teamet tager ansvar for at sikre nødvendig koordinering med andre agile teams og fælles funktioner til support, drift, it-sikkerhed og økonomistyring. 

Teamet arbejder efter den agile udviklingsmodel. I STIL har vi følgende faste begivenheder i løbet af et sprint. Se eventuelt STIL’s agile ordbog (stil.dk).

  • Sprint Planning 
  • Daily stand-up 
  • Backlog refinement 
  • Retrospective
  • Sprint demo 

Som udgangspunkt er et sprint i STIL på 14 dage, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at tilpasse længden.

Sidst opdateret: 2. januar 2024