Hop til indhold

Kontor for data på Dagtilbud og Grundskole har til formål at stå for indsamling, bearbejdning og formidling af data om grundskoler og dagtilbud. Kontoret er et af tre kontorer i styrelsen, der indsamler data på alle ministeriets områder. Kontoret arbejder ud fra den agile arbejdsmetode, og medarbejderne er uddannede inden for bl.a. sociologi, statistik og samfundsøkonomi.

Et af kontorets teams arbejder på at styrke ministeriet vidensgrundlag ved at gennemføre surveys og bidrage til større internationale undersøgelser. Arbejdet bidrager til kvalitets- og politikudvikling i ministeriet og på tværs af hele børne- og undervisningssektoren. En anden vigtig opgave i kontoret er udarbejdelsen af analyser og modelberegninger på dagtilbuds- og grundskoleområdet, eksempelvis fra det nationale testsystem, samt deltagelse i nye udviklingsopgaver.

Hele Kontor for data på Dagtilbud og Grundskole arbejder med at bringe ministeriets data mest muligt i spil. Dette gøres bl.a. ved offentliggørelse af sektorens data. Et eksempel på dette er i datavarehuset www.uddannelsesstatistik.dk, som har mere end 500.000 besøg om året, og i ministeriets interne analysemiljø. 

Kontorchef: Jacob Hartmann Sørensen.
Sidst opdateret: 30. januar 2024