Hop til indhold

Kontor for It-sikkerhed og Digitalisering har til formål at have overblik over de digitale løsninger, der anvendes i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner. Hertil bidrage til at de, der arbejder med området, oplever en velfungerende digital understøttelse og sammenhæng i deres hverdag. I kontoret er medarbejderne uddannede inden for blandt andet kommunikation, jura og it-sikkerhed. 

Kontoret understøtter og muliggør, at ministeriet og sektoren får en større modstandskraft mod it-trusler, samt at persondata håndteres efter gældende regler. Dertil understøtter kontoret arbejdet med informationssikkerhed i ministeriet og sektoren. Kontoret fastlægger ensartede retningslinjer for bl.a. sikkerhed i ministeriets it-systemer, samt opretholder procedurer og beredskabsplaner for databeskyttelse. De varetager de juridiske aspekter i forbindelse med it-sikkerhed, GDPR og ministeriets relation til Datatilsynet.  

Som en vigtig opgave koordinerer Kontor for It-sikkerhed og Digitalisering projekter og opsamler viden vedrørende institutionernes arbejde med it, digitalisering og data. Kontorets ene team arrangerer Digitaliseringsdage - en digital konference, der holdes over to dage i november for flere tusinde fagpersoner i sektoren. I 2023 var der flere end 3000 tilmeldte til konferencen.

Kontorchef: Anders Rokkjær.

Hvis du vil vide mere om hvordan vi arbejder med it-sikkerhed i STIL, se videoen nedenfor:

Sidst opdateret: 5. marts 2024