Hop til indhold

Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening er ansvarlig for direktionsbetjening og budget- og økonomistyringsopgaver som bl.a. budgetlægning, udgift- og budgetopfølgninger samt styrelsens finanslovsbidrag og løbende tillægsbevillinger. Derudover har kontoret ansvar for koordinering af og opfølgning på nye politiske tiltag om it, data og digitalisering. 

En anden af kontorets ansvarsområder er it-porteføljestyring, herunder løbende konceptudvikling af porteføljestyringen i Styrelsen for It og Læring og opfølgning på de af styrelsens it-initiativer, som forelægges for Statens It-råd.

Kontoret har desuden ansvar for styrelsens interne og eksterne kommunikation, herunder hjemmeside, LinkedIn og det koncernfælles intranet i samarbejde med ministeriets koncernenheder for kommunikation og HR. Derudover understøtter kontoret styrelsen i forbindelse med organisationsudvikling fx ved at facilitere og organisere medarbejder- og chefseminarer, direktions- og chefmøder og faglige oplæg. 

Kontorchef: Agnes Egsgaard.

Sidst opdateret: 30. januar 2024