Hop til indhold

I Styrelsen for It og Læring er det vores opgave at sikre, at politiske udspil bliver understøttet af it-løsninger, som skaber værdi for børne- og undervisningssektoren – og derved forbedrer børn, unge og voksnes læring. Det gælder for eksempel it-systemer som Unilogin, Uddannelsesguiden og Lærepladsen.dk. 

Prototype, hurtig værdiskabelse og inddragelse af slutbrugeren

I Styrelsen for It og Læring arbejder små udviklingsteams i 14-dages sprint, hvor forbedringspotentialer i it-systemerne identificeres, udvikles og implementeres. Dette sikrer en kort proces fra idé til værdiskabelse i alt fra systemernes backend til brugerflade. 

Den hurtige værdiskabelse sikrer vi også ved at arbejde med minimal viable product (MVP). Det betyder, at vi lancerer en prototype af it-systemerne hurtigt for derefter at forbedre systemet gradvist. 

Minimal viable product gør, at vi hurtigst muligt bringer værdi til slutbrugeren, og at vi bedre får inddraget slutbrugeren i processen med at forbedre og udvikle de bedste it-systemer, som skaber værdi for børne- og undervisningssektoren. 

Inddragende og dynamiske udviklingsteams

Vores udviklingsteams varetager mange forskelligartede opgaver, og derfor har vi fokus på at lære af hinanden. Nye og erfarne medarbejdere gør hinanden dygtigere både internt i udviklingsteamet og i samarbejde med andre teams eller kontorer. Alle udviklingsteams har samarbejdsflader til styrelsens andre udviklingsteams, datakontorer, support og driftsafdeling, ligesom der er tæt dialog med

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forhold til at klarlægge behov, mål, indhold og sammenhængskraft for it-løsningerne. 

I Styrelsen for It og Læring vil vi være bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data - sådan skaber vi moderne og tidsvarende it-systemer til børne- og undervisningsområdet. 

Sidst opdateret: 28. august 2023