Hop til indhold

Kernen i styrelsens arbejde er at skabe de bedst mulige betingelser for velfungerende og fagligt stærke dagtilbud, skoler og institutioner. Vi arbejder målrettet for, at vi både har den relevante viden og kompetencer inden for it, digitalisering og data og ved, hvordan det bedst muligt omsættes til værdi for vores brugere. Data, it og digitalisering spiller en central rolle i at styrke læring for børn, unge og voksne, derfor har vi med vores vision sat barren højt.

Vores vision er, at være de bedste i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring. Visionen bygger på fire målsætninger frem mod 2025 - og vi har et godt og solidt fundament at bygge på. 

Fire målsætninger frem mod 2025

Styrelsen for It og Læring har frem mod 2025 sat fire tværgående målsætninger op, vi som samlet organisation vil blive endnu bedre til at lykkes med. Ingen enhed i styrelsen kan indfri ambitionerne alene, men ved at bringe vores samlede kompetencer i spil kan vi komme i mål.

  1. Vi anvender bedre og hurtigere data, ved kun at samle data ind ét sted og genbruge på tværs, anvende klare og entydige databegreber samt gøre data tilgængelige hurtigst muligt.
  2. Vi leverer værdi hurtigere, ved at være agile og kunne skifte retning hurtigt, når der er behov, levere det vigtigste først samt genbruge løsninger, komponenter og data på tværs.
  3. Vi sikrer digital sammenhæng, ved at tage ansvar for den samlede digitale værdikæde, kende det digitale undervisningslandskab og brugerrejser samt understøtte at vores og andres løsninger spiller sømløst sammen.
  4. Vi indtænker sikkerhed i alt, hvad vi gør, ved at indtænke sikkerhed i drifts- og udviklingsprocesser, understøtte at skoler agerer sikkert og beskytter brugernes data samt bidrage til et højt vidensniveau for sikkerhed i ministeriet.

Sidst opdateret: 28. august 2023