Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring er en del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på ministeriets område.

Mission og vision

Mission: Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle.

Vision: Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Missionen afspejler ministeriets fælles mission. Med visionen ønsker vi at sætte et højt ambitionsniveau internt og eksternt.

Hovedopgaver

  • STIL understøtter digitalisering på børne- og undervisningsområdet
  • STIL udvikler, vedligeholder, drifter og supporterer Børne- og Undervisningsministeriets it-systemer
  • STIL indsamler, bearbejder, udstiller og anvender data på børne- og undervisningsområdet
  • STIL varetager arbejdet med it-sikkerhed og databeskyttelse internt i Børne- og Undervisningsministeriet og over for sektoren
Sidst opdateret: 4. januar 2024